itSMF Polska - stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości zdobywania i dzielenia się doświadczeniami i wiedzą praktyczną w zakresie organizacji i doskonalenia procesów IT. itSMF w Polsce, podobnie jak na całym świecie, jest inicjatywą otwartą na wszystkich ekspertów ITSM, zarówno z organizacji wewnętrznych jak i komercyjnie świadczących usługi IT.

itSMF Polska prowadzi działalność non profit, będąc własnością członków, którzy również nią kierują. itSMF uczestniczy w tworzeniu oraz aktywnie wspiera "najlepsze praktyki" i światowe standardy, współpracując w tym zakresie z rządowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

Celem stowarzyszenia jest także reprezentowanie polskiej społeczności ITSM wobec organizacji światowej itSMF International i zapewnianie stałego przepływu informacji z organizacji międzynarodowych poprzez seminaria, konferencje, dokumenty pisane i stronę WWW, a także stworzenie organizacji, która będzie miała wpływ na tworzenie standardów ITSM oraz pozwoli na wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń i pomoc zarówno dla członków, firm jak i klientów.