Prelegenci

Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu merytorycznego Kongresu o przygotowanie wykładów i referatów poprosiliśmy najlepszych ekspertów na polskim rynku. Zaproszenia skierowaliśmy do osób, które kierowały i kierują nadal procesami transformacji w swoich organizacjach oraz konsultantów, którzy doradzają najlepszym. Równocześnie zadbaliśmy, aby byli to mówcy dbający również o jakość samego przekazu.

Każdego z P.T. Prelegentów zaprosiliśmy również do udziału w dyskusji, która jest przygotowywana przez Moderatora sesji. Naszym celem jest, aby debaty były nie tylko wymianą zgodnych opinii, ale aby niosły konkretny przekaz merytoryczny.

Wojciech Ehrenfeld

Wojciech Ehrenfeld - 17 lat w Grupie ONET
- transformacja dużej organizacji IT ze świata ITIL/Waterfall do DevOps/Agile
- budowa usług cloud i platform IT świadczonych w różnych modelach aaS
- wdrażanie usług i platform IT w ramach Grupy RingierAxelSpringer MAG w Polsce i Europie Centralnej
- utrzymanie i rozwój biznesu DreamLab i Onet opartego o technologie


Artur Józefiak

Artur Józefiak Starszy Manager, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa w firmie Accenture, z którą jest związany od 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej tożsamości (Digital Identity), w szczególności w kontekście zmian powodowanych przez Cyfrową Rewolucję. Podczas swojej kariery zrealizował liczne projekty, m.in. wdrożenia zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa (IAM, SIEM, DLP), opracowania i wdrożenia strategii IT oraz zarządzania danymi (Data Governance), przede wszystkim dla klientów z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. W ostatnim czasie był członkiem zespołów opiniujących wybrane regulacje dot. sektora finansowego (m.in. Rekomendację D, założenia strategii Cyberbezpieczeństwa). Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, a także studia podyplomowe z dziedziny Organizacji i Zarządzania oraz Audytu Strategicznego. Posiada liczne certyfikat, m.in. CISM, CRISC, SABSA SCF, ITIL, Prince2 Practitioner, ABCP.


Grzegorz Kulisz

Grzegorz Kulisz Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Kierunek Informatyka. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu usługowymi organizacjami IT, zarządzaniu procesami i jakością, realizacji projektów i dostarczaniu szkoleń z obszaru ITSM. Obecnie pracuje w firmie Microsoft na stanowisku Senior PFE for ITSM. Jest odpowiedzialny za dostarczanie usług dla Klientów firmy w zakresie budowy katalogu usług IT, projektowaniu i wdrażaniu procesów IT, budowy strategii IT mających na celu podniesienie dojrzałości organizacji IT. Prowadzi szkolenia MOF i ITIL. Pełni również funkcję CEE GBS ITSM Lead w ramach, której odpowiada m.in. za kierowanie społecznością ITSM w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pełnił rolę Dyrektora IT oraz niezależnego konsultanta dostarczającego projekty i szkolenia ITSM. Od maja 2008 roku Członek Stowarzyszenia itSMF Polska. Od maja 2014 pełni funkcję Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu. Posiada certyfikaty ITIL Expert, ITIL Manager, MOF Foundation, PRINCE2 Practitioner, jest akredytowanym trenerem gier symulacyjnych firm G2G3 I GamingWorks.


Leszek Maśniak

Leszek Maśniak Dyrektor Rozwoju Biznesu w Grupie Doradztwa Informatycznego EY*. Wcześniej jako Executive Partner i główny doradca Gartner w Polsce doradzał przez 7 lat największym organizacjom publicznym i komercyjnym w zakresie strategicznego wykorzystania informatyki. Posiada 17 lat doświadczenia w zarządzaniu IT w tym zarządzania dużymi przedsięwzięciami o znaczeniu transformacyjnym. Współtwórca raportów Gartnera w zakresie optymalizacji funkcjonowania IT, autor licznych publikacji i wystąpień. Leszek specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i IT, poprawianiu efektywności IT i zarządzaniu portfolio projektów IT. Poza licznymi certyfikatami zawodowymi branży IT legitymuje się najwyższej klasy międzynarodowym wykształceniem biznesowym w ramach TRIUM Global Executive MBA – wspólnego programu HEC Paris, LSE i NY Stern School of Business. Członek Mensa Polska.
*Wystąpienie i dyskusja nie ma charakteru wystąpienia firmy EY.


Michał Pajdak

Michał Pajdak Prezes zarządu Appgration, szef Rady Nadzorczej w Fabryce Innowacji i3, członek Komitetu Sterującego Klastra eCommerceConnections, pomysłodawca Aplikacji Meetinga. Wykładowca na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Mentor w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także w międzynarodowym projekcie EUXCEL. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył prestiżowy amerykański University of California, Berkeley, Haas School of Business, na którym zajmował się tematyką komercjalizacji. Pracował dla uznanych instytucji polskich i zagranicznych, w tym dla Comarch S.A. (dyrektor sprzedaży), nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu (szef kapituły), Blix (business development director), fińskiej Opus Capita (business development director), Instytutu Logistyki i Magazynowania/GS1 Poland (szef sprzedaży/marketingu), Należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Michał Pajdak specjalizuje się w integracji danych w czasie rzeczywistym, zarządzaniem łańcuchami dostaw i logistyką. Szczególnie interesuje go elektroniczna wymiana i outsourcing procesów (finansowych, logistycznych – purchase to pay, order to cash). Jego mocne strony to duża interdyscyplinarność, zrozumienie skomplikowanych procesów w firmach, trendów światowych oraz specyfiki rynku CEE i regionalnego klienta. Laureat programu Top 500 Innovators, największego rządowy program wspierania innowacyjności.


Dawid Pawłowski

Dawid Pawłowski Członek czterech rad nadzorczych m.in Aforti Holding. Jest członkiem Rady Programowej CIONET Polska. Dawid w życiu i zarządzaniu zespołami kieruje się filozofią pozytywności oraz lateralnym myśleniem. Pracował w międzynarodowych korporacjach (Orange, KPMG, Abbott, Johnson & Johnson, Avon). Ponad 5 lat spędził w firmach farmaceutycznych o wysokich standardach etycznych. Pasjonują go innowacyjne rozwiązania informatyczne (digital, eCommerce, BI, mobile, blockchain, fintech, rozwiązania w chmurze) i technologie mające bezpośredni wpływ na biznes oraz wyniki organizacji. Dawida w jednym zdaniu można określić “Ready to Lead. Ready to Follow. Never Quit.” zgodnie z filozofią Navy Seals. Pierwszy rusza w nieznane dzięki temu, że nie ma problemu z działaniem poza strefą własnego komfortu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Akademii im. L. Koźmińskiego i Warsaw Information Technology. Prelegent, panelista i speaker na konferencjach biznesowych i IT. Podróżnik, fan motocykli, żeglarz morski, wielbiciel sportów zimowych i ekstremalnych, harcmistrz ZHP oraz kolekcjoner książek.


Bartłomiej Rędziński

Bartłomiej Rędziński Dyrektor Programu OPL Cloud Factory w Orange Polska. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem we wdrażaniu złożonych programów transformacyjnych w środowisku międzynarodowych grup kapitałowych. Główne doświadczenia posiada w tworzeniu i realizacji strategii wzrostu w obszarze ICT/Telco - od ogólnej koncepcji do pełnej monetyzacji, organizowaniu efektywnego dostarczania innowacyjnych usług ICT, realizacji transformacji cloudowych, konsolidacji infrastruktury IT i analiz outsourcingowych. Wcześniej odpowiedzialny za rozwój systemów IT w agencji reklamowej Leo Burnett, Grupa Publicis. Od 2004r. posiadacz certyfikatu PMP i członek Project Management Institute. Uczestnik programów Advanced Master’s Certificate in Project Management George Washington University i Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.


Waldemar Sadkowski

Waldemar Sadkowski Head of IT Operations Dept., Bank BPH. Manadżer IT, który karierę rozpoczął w latach 90 pracując w firmie developerskiej dostarczającej rozwiązania e-commerce głównie dla sektora rządowego. Przeszedł typową ścieżkę rozwoju od kierownika projektu do szefa zespołu rozwojowego i account managera. Następnie porzucił świat dostawców rozwiązań IT i przeszedł na drugą stronę, gdzie prowadził prace rozwojowe w GE Capital Banku. Dziesięć lat temu zafascynowały go tematy z zakresu utrzymania środowiska technicznego IT i poprzez prowadzenie dużych projektów inwestycyjnych dotarł najpierw do pozycji zarządzającego infrastrukturą informatyczną Banku a następnie całym środowiskiem IT w zakresie jego utrzymania. Był członkiem zarządu IT, gdy GE Money Bank nagrodzono tytułem „Lider Wsparcia”. Wiedzę wyniesioną z pracy po stronie rozwoju IT oraz „produkcji” stara się łączyć z wrodzonymi talentami humanistycznymi i stara się inspirować całą organizację w kierunku działania pragmatycznego i zwinnego. Powyższe pozostawia już tylko trochę czasu na ukochane przedzieranie się z plecakiem przez bezdroża Azji.


Prof. dr hab. Andrzej Sobczak

Prof. dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Prowadzi prace badawcze i doradcze koncentrujące się wokół problematyki architektury korporacyjnej – w szczególności jej zastosowania do transformacji organizacji/zarządzania zmianą oraz operacjonalizacji strategii biznesowych/IT. Autor i współautor 3 książek poświęconych problematyce EA. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe dla m. in.: firm ubezpieczeniowych, banków, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych, firm energetycznych, dużej firmy informatycznej (CUW IT spółki logistycznej), firmy sektora bio-tech, jednostek sektora publicznego. Certyfikowany trener TOGAF/Archimate.


Tomasz Sobczyk

Tomasz Sobczyk Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu zarządzania IT. W informatyce od 45 lat na kierowniczych stanowiskach zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy a także w sektorze prywatnym jak i publicznym. Początkowo działał w obszarze systemów wspierających osłonę meteorologiczną i klimatologiczną (systemy zbierania i dystrybucji danych, bazy danych), potem prowadził własną firmę (joint venture z duńską firmą konsultingową) następnie przeszedł do sektora finansowego (budowa od podstaw IT na potrzeby Funduszu Emerytalnego - sieć, systemy sprzedaży), kierowanie bankową spółką IT a następnie już w samym Banku controlling IT wraz z prowadzeniem biura projektów. Przez ostatnie dwa lata kierował informatyką w Przewozach Regionalnych przekształcając istniejące IT na potrzeby biznesu cyfrowego poprzez budowę ekosystemu usługowego, transfer zasobów obliczeniowych do chmury jak i wdrażanie kultury otwartej współpracy ze stroną biznesową.


Paweł Tecław

Paweł Tecław Dyrektor Biura Informatyki w firmie Budimex S.A. Na tym stanowisku jest od 2008 roku gdzie odpowiada za budowę, rozwój, dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych w ramach jednostek biznesowych Grupy Budimex oraz Grupy Ferrovial operujących na rynku polskim. Zakres odpowiedzialności obejmuje również działania związane z przygotowywaniem prototypowych, nowatorskich rozwiązań wspierających realizację kontraktów budowlanych w segmentach budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego, energetycznego i deweloperskiego. Wcześniej, jako Dyrektor Działu Rozwoju był odpowiedzialny za rozwój aplikacji biznesowych zgodnie z wymaganiami klienta wewnętrznego. Przed firmą Budimex odpowiadał za budowę, dostarczanie i utrzymanie rozwiązań w obszarze transportu samochodowego - ciężarowego i osobowego.


Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn Prawnik, specjalista z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. W ramach praktyki prowadzi kompleksową obsługę projektów informatycznych w tym w obszarze wdrożeń i utrzymania systemów informatycznych, outsourcingu informatycznego oraz projektów z obszaru cloud computing. Autor prawnych modeli kontraktowych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, pozwalających na ich transformację na model „zwinny” (agile). Wcześniej pracował jako prawnik wewnętrzny dla Agora S.A. i MTv Networks oraz członek zespołu TMT (Technology - Media - Telecommunications) międzynarodowej kancelarii prawnej „Bird & Bird”. Aktualnie pracuje w kancelarii prawnej „Maruta Wachta”. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.


Aleksander Wyka

Aleksander Wyka Architekt korporacyjny i konsultant biznesowy ze zdolnościami przywódczymi i umiejętnościami interdyscyplinarnymi. Obecne zainteresowania koncentruje wokół transformacji IT z wykorzystaniem IT4IT, koncepcji inteligentnych miast, płatności mobilnych, ekosystemach w gospodarce cyfrowej, społecznych aspektach biznesu i zarządzaniu komleksowością. Pełni rolę Principal Enterprise Architect w Architecting the Enterprise, jest aktywnym trenerem i konsultantem TOGAF, Archimate, IT4IT. Od 1999 roku pełnił funkcje dyrektora IT, CTO i głównego architekta w takich firmach jak: Avon Cosmetics, PKO BP SA, Medicover Group, Kredyt Bank oraz 123Solutions.
Zarządzał szeregiem projektów transformacyjnych o krytycznym znaczeniu dla organizacji. Zorientowany na rezultaty biznesowe, nie tylko wykorzystuje standardy i najlepsze praktyki, ale jest równocześnie otwarty na nową wiedzę i doświadczenie.


Ewa Zaleska

Ewa Zaleska Menedżer ds. zarządzania Architekturą Biznesową w Banku Zachodnim WBK. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od wielu lat zajmuje się architekturą korporacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem architektury biznesowej. Od kilku lat Manager ds. Architektury Biznesowej w BZWBK S.A. Certyfikaty z zakresu TOGAF 8 i PRINCE2.