26 października 2016 r. (środa), JM Hotel (ul. Grzybowska 45, Warszawa)

Transformacja cyfrowa (ang. Digital Transformation) to zmiana organizacji, która polega na przystosowaniu jej do efektywnego działania w warunkach zdeterminowanych intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii IT.

Transformacja cyfrowa to proces złożony, który wymaga wspólnego działania osób zarządzających informatyką i osób zarządzających biznesem. To szereg wyzwań, które często będą wymagały zmiany sposobu dostarczania towarów i usług, wprowadzenia innowacji oraz dostosowania produkcji i usług do indywidualnych potrzeb klientów.

Po stronie IT jako kluczowe zdefiniowaliśmy trzy zagadnienia, które będą stanowiły podstawę programu 8. Kongresu. Są to:

 • miejsce IT w cyfrowym biznesie;
 • architektura IT cyfrowego biznesu;
 • realizacja i bezpieczeństwo biznesu w chmurze.

Każdemu zagadnieniu poświęcimy sesję, na którą złożą się referaty i debata z udziałem prelegentów oraz uczestników. Przerwa po każdej sesji pozwoli na dodatkową wymianę poglądów w kuluarach.

PROGRAM* KONGRESU
Otwarcie
08.30-09.00Rejestracja, kawa i herbata
09.00-09.10Otwarcie Kongresu
Grzegorz Kulisz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia itSMF Polska
Sesja pierwsza: Miejsce IT w cyfrowym biznesie (wprowadzenie)
Moderator: Leszek Maśniak
09.10-09.55Konwergencja IT i Biznesu
Dawid Pawłowski - Keynote Speaker

W jaki sposób powinna zmienić się komunikacja IT z biznesem? W którym miejscu następuje rozbieżność celów? Jak włączyć IT do biznesu, aby przestało być traktowane jako dostawca, a stało się partnerem do wspólnego prowadzenia biznesu? Czym jest inteligentny ład i jak różni się od klasycznego IT Governance?
09.55-10.15Zmiany strukturalne i kompetencyjne w firmowych IT
Tomasz Sobczyk

Transformacja cyfrowa oznacza nie tylko pojawienie się nowej roli "Chief Digital Officer", ale znacznie szerszą konieczność transformacji kompetencji. Pojawia się potrzeba bardziej otwartego i komunikatywnego specjalisty IT (mieszanka "verticalsa" z "horyzontalsem") a niektóre kompetencje stają się zbyteczne - przepływają do DC lub innych firm świadczących usługi IT. Potrzebni będą architekci, integratorzy, znawcy API, programiści, specjaliści cyberbezpieczeństwa, ale architektura będzie bardziej koncentrować się na organizacji funkcjonalności, integracja i programowanie z wykorzystaniem API na "orkiestracji". W bezpieczeństwie natomiast przeważać będzie aspekt proceduralny i prawny, bowiem techniczny będzie w większym stopniu po stronie dostawcy usług chmurowych. Już dziś najbardziej poszukiwanymi specjalistami są badacze danych (ang. data scientist), ale czy będą oni pracownikami zespołów IT? Czy firmowe IT stoi wobec widma zwolnień? Czy słynny slogan specjalisty IT: "Nie po to 5 lat studiowałem, żebym teraz z ludźmi rozmawiał" odeślemy do lamusa?
10.15-10.45Przerwa kawowa
Sesja druga: Miejsce IT w cyfrowym biznesie (kontynuacja)
Moderator: Leszek Maśniak
10.45-11.05Jak IT nie tylko dostarcza usługi ale współkreuje biznes
Paweł Tecław
11.05-11.25Od ITIL i Waterfall do DevOps, zapiski z kolejnych etapów ewolucji
Waldemar Sadkowski

Rzecz o dużej organizacji IT, funkcjonującej w regulowanej instytucji, ewoluującej w kierunku praktyk DevOps’owych i ogólnie pojętego agile’a. Opowieść o tyle nietypowa, że pokazuje jak – zamiast dedykowanego programu transformacji – można wykorzystywać wyzwania i problemy pojawiające się w IT do popychania zmiany o jeden kroczek do przodu. Wszystko przedstawione w kontekście zmiany kulturowej związanej z połączeniem dwóch różnych organizacyjnie firm.
 • Czemu ITIL i waterfall przestał (nam) wystarczać?
 • Z czym – w aspekcie ludzkim i organizacyjnym – wiąże się wejście w świat agile i DevOps
 • Jak sprawić aby retencja talentów, (nie)stabilność produkcji i tym podobne „przyjemności” stały się trampoliną do następnych etapów ewolucji?
 • Co powoduje, że organizacja „kupuje” zmianę w kierunku DevOps’a?
11.25-11.45Wdrożenia agile - oczekiwania vs. prawna rzeczywistość - w praktyce polskiego rynku IT
Łukasz Węgrzyn

Jak polski rynek IT radzi sobie z adaptacją agile w umowach wdrożeniowych. W jakich obszarach umowy wdrożeniowe są rzeczywiście „zwinne”, a w jakich „zwinne” są wyłącznie z nazwy. Czy tendencja do uelastyczniania kontraktów jest bliższa zamawiającym czy dostawcom, czym jest „Legal Agile Transformation”, i które branże są już na niego gotowe, a które jeszcze nie.
11.45-12.30Debata
 • Kim jesteśmy dziś my „informatycy”. Co wyróżnia tę grupę zawodową i jaką to tworzy szczególną wartość?
 • Jak sprzedać IT w nowej rzeczywistości?
 • Czy istnieje cyfrowy biznes, czy to tylko nowa nazwa?
 • Jakie kompetencje warto rozwijać i kogo potrzebują firmy?
12.30-13.15Lunch
Sesja trzecia: Architektura IT cyfrowego biznesu
Moderator: Aleksander Wyka
13.15-13.35O roli architektury i architektów w transformacji cyfrowej
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak

Podejście architektoniczne jest stosowane głównie w procesach zarządzania dużymi zmianami (programami transformacyjnymi). Pojawia się więc pytanie czy i w jakim zakresie tą koncepcję da się wykorzystać podczas realizacji transformacji cyfrowej. Jakie zdolności (capability) architektoniczne powinny zostać zbudowane przez organizację, aby zarządzanie architekturą było użyteczne w tych przedsięwzięciach. Jaką rolę będą pełnić architekci korporacyjni/IT w transformacji cyfrowej?
13.35-13.55O roli firmowego IT w budowie ekosystemów w gospodarce cyfrowej
Michał Pajdak

Przed działami IT pojawia się nowe wyzwanie polegające na wsparciu biznesu w zapewnieniu komunikacji w ramach tworzących się ekosystemów i łańcuchów wartości przy jednoczesnym braku interoperacyjności. Referat udzieli odpowiedzi na pytania:
 • Co było powodem tak nagłej zmiany w podejściu do prowadzenia biznesu?
 • Jak jest rola IT w zmieniającym się podejściu do integracji?
 • Jaka jest rola firmowego IT w budowie ekosystemów w gospodarce cyfrowej?
13.55-14.15Architektura Biznesowa w realiach cyfrowego świata
Ewa Zaleska

 • Transformacja cyfrowa jako wspólne wyzwanie Biznesu i IT
 • Architektura Biznesowa jako platforma porozumienia
 • BizDevOps – ta opowieść może rozwijać się dalej …
14.15-14.45Debata
 • Jakie nowe zdolności są potrzebne w dziale IT? Które są najważniejsze i dlaczego?
 • Co się zmieniło w gospodarce, że sieciowe platfomy są potrzebne? Jak powinien odnaleźć się w tym dyrektor IT?
 • Dlaczego pracy CDO nie jest wstanie wykonywać typowy dyrektor IT? Jakie są jego perspektywy, jeżeli nie nabędzie nowych kompetencji?
14.45-15.15Przerwa kawowa
Sesja czwarta: Realizacja i bezpieczeństwo biznesu w chmurze
Moderator: Michał Pajdak
15.15-15.35Cloud Computing w Grupie Onet-RAS Polska
Wojciech Ehrenfeld, Public IT Services Director DreamLab sp. z o.o.

Cloud IaaS to dzisiaj zdecydowanie za mało, żeby móc budować przewagę na rynku. Znacznie większy potencjał do budowania przewag biznesowych leży „wyżej” tzn. w PaaS oraz Platformach IT. To także tutaj toczy się dzisiaj rozgrywka największych dostawców usług Cloud.
15.35-15.55Budowa i ewolucja międzynarodowego centrum usług chmurowych
Bartłomiej Rędziński, Dyrektor Programu OPL Cloud Factory, Infrastruktura ICT i Cyberbezpieczeństwo, Orange Polska

Studium przypadku programu transformacyjnego OPL Cloud Factory, w ramach którego stworzono w Polsce centrum kompetencji, odpowiedzialne za ponad 30% wirtualnych serwerów dostarczanych globalnie w chmurze do spółek Orange. Praktyka ewolucji od lokalnego centrum kosztów do globalnego dostawcy usług ICT. Co decydowało o powodzeniu transformacji w modelu factory-broker i jakim wyzwaniom trzeba było sprostać po drodze? W jaki sposób skuteczne wdrożenie strategicznych decyzji stworzyło solidny fundament dalszej transformacji cyfrowej Grupy?
15.55-16.15Cyberbezpieczeństwo w erze Gospodarki Cyfrowej
Artur Józefiak

Kwestie bezpieczeństwa są jednym z głównych hamulców transformacji cyfrowej. Dlaczego? Czego wymaga skuteczne bezpieczeństwo w cyfrowej firmie? Jak ewoluuje rola szefa bezpieczeństwa? Czego oczekują klienci od "cyfrowych" firm i jak spełnić te oczekiwania?
16.15-16.45Debata

Chmura jest jednym z warunków istnienia Gospodarki Cyfrowej, a więc decydując się na Transformację Cyfrową przedsiębiorstwo powinno sięgnąć po usługi w Chmurze. Ale czy na pewno? W jakim zakresie? Czy jest to warunek konieczny? I kwestia najważniejsza, na ile ten biznes przeniesiony do Chmury, a właściwie realizowany w Chmurze jest bezpieczny, kto powinien być gwarantem bezpieczeństwa łańcucha wartości realizowanego w Chmurze?
Zakończenie
16.45-17.00Zamknięcie obrad
Grzegorz Kulisz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia itSMF Polska